Global Lighting Consultants

Global Lighting Consultants is an enterprise that offers consultancy, product development, product innovation, supply chain solutions and sourcing in China and beyond. 

www.globallightingconsultants.com

BLL tar hand om vårt lager och packar våra orders, möjliggör för oss att fokusera på våra kunder och försäljning
- Nicklas Erlandsson, GLC global lighting consultants Scandinavia AB