Säkerhetskontroll för flyggodshantering

Processen att bli känd avsändare är både kostsam och komplex. Vi vill förenkla för dig som kund och har därför tagit fram en lösning som är kostnadseffektiv och öppen för alla. Allt flyggods som lämnar BLL är säkerhetskontrollerat och därmed godkänt för flygtransport vidare ut i världen.