Vi baserar vår prissättning på hur mycket utrymme produkterna tar, hur lång tid hanteringen tar i anspråk, hur ofta inleveranser sker samt hur stor omsättning artiklarna har.

De vanligaste frågorna som vi behöver ha svar på är dessa:

  • Hur många artiklar och hur många pallar och kartonger ska lagerhållas?
  • Hur många inleveranser behöver hanteras?
  • Hur många order ska plockas?
  • Hur många artiklar per order och hur många av varje artikel ska plockas?
  • Hur stor är varje produkt och hur mycket väger dem?
  • Hur ska artiklarna skickas till kund och till vilka länder?

Utgångspunkten är hela tiden att vi ska arbeta så effektivt som möjligt och få ner kostnader på varje delmoment. Du betalar endast för de timmarna vi lägger på hantering av dina produkter.